Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık hizmeti veren psikologlar, son zamanlarda en çok inceleme alanlarından bir haline gelmiştir. Belirgin özellikleri ile beraber sunulan danışmanlık hizmetinin amacına ulaşabilmesi ve belirli kriterleri taşıması son derece önemli bir boyuta sahip olmuştur.

 Bireylerin fiziksel olduğu kadar bilişsel ve duyuşsal olarak da kendilerini iyi hissetmeleri yeterlilik duygusuyla yakından ilgilidir. Yeterlilik duygusunun geliştirilmesi ve kişilerin kendilerini yeterli hissetmeleri için görev yapan psikologlar birtakım çalışmalar uygularlar.

Çalışma alanlarına bireylerin gelişim düzeyleri başta olmak üzere hangi evrede oldukları da etkili sonuçların alınmasını sağlayacaktır. Bilinen tüm bu özellikler bir bütünlük içinde incelenerek sonuç alınmaya çalışılır.

Psikolojik Danışmanlık Hizmetinin Özellikleri

Günümüz dünyasında en çok tercih edilen alanlardan biri haline gelen psikolojik danışmanlık danışanlarının problemlerini incelemek ve bu doğrultuda çözümler sunmayı hedefler. Geliştirilen yöntemlerin bireyse farklılıklar incelenerek oluşturulması ve yerine getirilmesi için çeşitli düzenlemeler yapılmış olur.

Psikolojik danışmanlık hizmeti veren psikologlar aynı zamanda bu hizmeti veren kişilerin kontrolleri eşliğinde gerçekleştirilir. Çalışma alanlarında farkına vardırma, dikkat dağınıklığı kontrolü, stres ve anksiyete ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı gözlenmiştir.

Son zamanlarda en çok desteğe gereksinim duyulan konulardan biri haline gelen stresi yönetebilme hususunda psikolojik danışmanlık hizmeti veren psikologlardan destek alındığı görülür. İnceleme sonucunda danışanların belirgin özelliklerine göre çeşitli tekniklerin uygulandığı özel alanları ifade ettiği görülür.

Danışan ve danışman arasında kurulan iletişimin en önemli niteliği aynı zamanda daha çok kişiye ulaşılmasını sağlayan tekniklere başvurulur. Danışanın rahatlıkla kendini ifade edebilmesi kapı aralanır ve iyi bir iletişim kurulmaya çalışılır.

İletişimin belirgin özelliklerinin incelenerek olumlu sonuçların alınmaya çalışılması da bu süreç üzerinde etkili olacaktır. Psikolojik danışmanlar sundukları hizmetin istenilen sonuca ulaşması için danışanları için rahat bir ortam oluştururlar. Bu sağlıklı ortamın kurulması problemlerin çözüm noktası için önem kazanmış olacaktır.

Psikolojik Danışmanlık Hizmetinin Avantajları

Psikolojik danışmanlık hizmeti veren psikologlar için söylenebilecek en belirgin niteliği danışanların problemlerinin net bir biçimde çözülmesi sağlamaktır. Sağlanan iletişim yolu ile birlikte var olan sorunların çözümü odak noktası haline getirilmiş olur.

Psikolojik danışmanlığın temel gayesi, danışanların desteklenerek ben dilinin kullanılmasıdır. İletişimde ben dilinin kullanılması danışanların beden dilini rahatlıkla kullanmasını sağlayacak ve olumlu sonuçlar alınmasını da kolaylaştıracaktır.

Psikolojik danışmanlıkta kullanılan iletişi dilinin şeffaflığa dayanması, sunulan hizmetin kalitesini de arttırmış olacaktır. Sağlıklı bir biçimde kurulan iletişim sayesinde ön görülen sonuçlara ulaşılması da kolaylaşmış olacaktır.

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Veren Psikologlar” te bir düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir