Anlatılmamış bir hikayeyi taşımak kadar ağır bir yük yoktur.’

Bireysel Terapi/Psikoterapi Nedir?

  Psikoterapi büyüme ve gelişme sürecidir. Terapide kişinin kendine ve çevresine karşı farkındalığı arttırılmaya çalışılarak, hayatına ve sorunlarına farklı pencerelerden bakabilme becerisi kazanmasına olanak tanınır.

  Terapi,kişilerin yaşadıkları süreci yeniden anlamlandırmalarına, geçmiş ile bağ kurarak bugünü yeniden yapılandırmalarına yardımcı olur. Böylece kişilerin baş etme mekanizmalarının güçlenmesi, empati ve iç görü becerilerinin gelişmesi, kendilik algılarının değişerek yaşamsal stres kaynaklarıyla daha sağlıklı mücadele etmeleri sağlanır.

  Bireysel terapi, günümüzde en sık tercih edilen terapi çeşitlerinden biridir.Danışanların kendilerini gerçekçi bir şekilde değerlendirebilmelerine olanak tanıyarak bireye farkındalık sağlamakta ve problemlerine yönelik çözüm yollarını bulması konusunda danışana destekleyici ve ihtiyaçlarına yönelik uygun bir zemin oluşturmaktadır.

  Terapist ve danışanın birebir etkileşime girdiği terapi uygulamaları genel olarak ‘Bireysel Psikoterapi’ olarak adlandırılır. Terapide önemli olan ‘ne düşündüğünüz değil, nasıl düşündüğünüzdür.’  Terapiler karşılıklı iş birliği ve güven ilişkisine(Terapötik ilişki) dayanır. Oluşan bu ilişki terapide iyileştirici rol oynamaktadır. Psikolojik hastalıkların yanı sıra travmalar, ölüm, yas ve kayıp süreci, öfke kontrol sorunları, uyum sorunları, ilişki sorunları, sınav kaygısı ve stres gibi durumlarda da bireysel terapi alınabilir.

Bireysel Terapi Nasıl Yapılır?

Bireysel terapide hedef uygulanan çeşitli terapi yöntemleriyle bireyin temelinde yatan psikolojik iyilik halinin en üst seviyeye çıkarılmasıdır. Danışan ve terapist arasında oluşan güven ilişkisi sayesinde danışanı rahatsız eden pek çok konunun konuşulabilmesine olanak tanınır.Bireysel terapi içerisinde konuşulacak konular danışanın ihtiyaçlarına göre belirlenir.Psikoterapi danışan ve terapistin karşılıklı iş birliğiyle gerçekleşir. Terapist, uygulayacağı yöntemi hastanın ruhsal problemine  ve kişilik özelliklerine göre bazen tek ekol olarak, bazen de birkaç ekolü bir arada kullanarak gerçekleştirebilir. Terapist sorduğu sorularla terapiye yön verir.

Terapi seansları genellikle 50 dakika sürer. Gerektiği takdirde çeşitli test ve uygulamalar yapılabilir. Terapist tüm bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesini sağlar.Bireysel terapi sırasında yapılan tüm görüşmelerde gizlilik esastır. Bilgiler ancak hastanın izin vermesi kaydıyla, izin verdiği kadar paylaşılabilir. Psikoterapiye katılma hastanın tamamen özgür iradesi ve isteğine bağlıdır. Kişi kendi isteği ve rızasıyla geliyorsa terapi sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir.

Bireysel Terapinin Amaçları Nelerdir?

Danışanı ihtiyaçlarına yönelik harekete geçirmeye teşvik eder.

Terapi sonucu danışanın sorunlarını gözden geçirmesine ve önceden reddedilen duygu ve davranışların farkına varılıp kabul edilmesine olanak sağlar. Terapide kendi kendinizin terapisti olmayı öğrenirsiniz. Yaşadığı problemi çözmesi için gerekli olan kişisel becerileri danışana kazandırmak terapinin ana hedeflerindendir.

Kişinin sadece geçmişini değil, bugününü de ele alarak kişide oluşan psikolojik sorunların giderilmesini sağlamayı ve kişinin yaşamına sağlıklı ve işlevsel bir şekilde devam edebilmesine yardımcı olmayı amaçlar.Psikoterapide asıl amaç rahatlatmak, neşelendirmek, hak vermek, onaylamak değildir. Terapide amaç danışanın olumsuz deneyimlerini,anılarını silmek, yok etmek değildir.Onları etkisiz hale getirecek yeni yöntemler oluşturmaktır. Terapi,danışanın istediği değişime ve gelişime yönelik buldukları çözüm yollarını uygulayabilmeleri için çalışma motivasyonlarını arttırmayı hedefler.