Kategori Arşivleri: Duyurular

BİPOLAR BOZUKLUK

Bipolar bozukluk, diğer adıyla manik depresif hastalık, kişinin ruhsal durumunun bir uçtan öteki uca doğru olağandışı değişimini ifade eden bir ruh sağlığı sorunudur. Bipolar bozukluk veya manik depresif hastalıklarda, kişinin motivasyon, düşünme ve ruh halinde belirgin dalgalanmalar göze çarpar. Buna göre bipolar bozukluk hastaları hem  depresif (çökkün) dönemler hem de coşkulu , neşeli veya olağanüstü […]

BAĞIMLILIK NEDİR ve NELERE…

Bağımlılık Ne Demek? “Bağımlılık” kelimesi Latince “adamak; kendini başkasına adamak” anlamlarına gelen “addicere” kelimesinden türemektedir. Çok farklı yaklaşımlı onlarca teoriden yola çıkılarak bağımlılık tanımı yapılmıştır. Bu farklı teorileri sınıflandırmak zor olmakla birlikte, bunlar bağımlılığın davranışsal, sosyal veya biyolojik yönlerini ele alıp buna göre inşa edilmişlerdir. Buradan çıkan sonuç bağımlılığın bir biyopsikososyal fenomen olduğudur. Yazılı bilgiye […]

YAŞ ALMAK EVET AMA…

Alzheimer hastalığı (AH) en sık demans nedeni olup, tüm demans vakalarının yaklaşık %50-70’ini oluşturmaktadır. Alzheimer Hastalığı‘nın erken başlangıçlı formları daha fazla genetik geçiş özelliğine sahip olup, olguların  oldukça az bir kısmını, ancak % 3-5‘ini oluşturur. Bilişsel işlevlerde ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme becerilerinde azalma, davranışsal değişimler ve psikiyatrik belirtiler ile karakterize, ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. […]