Alzheimer hastalığı (AH) en sık demans nedeni olup, tüm demans vakalarının yaklaşık %50-70’ini oluşturmaktadır. Alzheimer Hastalığı‘nın erken başlangıçlı formları daha fazla genetik geçiş özelliğine sahip olup, olguların  oldukça az bir kısmını, ancak % 3-5‘ini oluşturur. Bilişsel işlevlerde ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme becerilerinde azalma, davranışsal değişimler ve psikiyatrik belirtiler ile karakterize, ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastaların, yaşam kalitelerinin büyük ölçüde azalmasına neden olan AH’nın sıklığı, insan ömrünün uzamasıyla giderek artmaktadır.

Alzheimer Hastalığının Nedeni

Yaşlı popülasyonun arttığı toplumlarda demans önemli bir sağlık sorunudur. Alzheimer dahil bütün demansların en önemli risk faktörü yaştır. Yaş arttıkça görülme sıklığı da artar. AH’de hem çevresel ve hem de genetik faktörlerin önemli rol oynadığını bilinmektedir. Risk faktörleri ve koruyucu faktörler halen tartışmalı olmakla birlikte kesin olarak kabul edilen risk faktörleri;

  • yaş,
  • aile hikayesi,
  • ve apolipoprotein E (ApoE) allelinin varlığıdır.

Hepsinde olmamakla birlikte bütün araştırmalarda kadınlarda Alzheimer riski,erkeklerden daha fazla bulunmuştur (ikiye karşı bir).Düşük eğitim düzeyi, ailede özellikle anne-baba-kardeş gibi birinci derecede yakınlarında Alzheimer Hastalığı olması, ailede Down sendromu (mongolizm), komaya sokacak şiddette tek kafa travması ya da multipl kafa travmaları olması ve depresyonun AH’da modifiye edilebilir, etiolojik bir risk faktörleri olduğu ileri sürülmüştür.

Alzheimer Hastalığından Korunulabilir Mi?

AH’nın oluşma riskini azalttığı düşünülen koruyucu faktörler ise ApoE e2 alleline sahip olma, non-steroid antiinflamatuar ilaçların kullanımı, ve yüksek eğitimdir. Son zamanlarda hafif ve orta miktarda alkol alımının koruyucu olabildiği hakkında bir takım yayınlar vardır.

YAŞ ALMAK EVET AMA…” te bir düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir